Xolani Ncobeni

Age: 43     Languages: English, IsiZulu,     Height: 1,6     Shoes: 9     Waist and Shirt: 34 and Meduim

Television

Uzalo

Moja

Mbogeni

The Price Of Njabulo

Mashonisa

The Long Way Home

Mathabo

Category: Females/ Female/ woman/ women    Black/ African