Actors – Females

Angel Zuma

Age: 26

Melinda Sibiya

Age: 26

Simangele Mhlongo

Age: 43

Brenda Mhlongo

Age: 43

Simangele Mhlongo

Age: 43

Fezeka Mbona

Age: 33

Sibongiseni Shezi

Age: 30

Mbaliywaizwe Ngiba

Age: 32

Zola Myeza

Age: 30

Nqobile Magwaza

Age: 30

Nelisiwe Sibiya

Age: 31

Thandeka Qwabe

Age: 31

Neo Mothae

Age: 27

Ntokozo Ngcobo

Age: 33

Zinhle Zuma

Age: 23

Thuthuka Mthembu

Age: 24

Nomonde Mbele

Age: 48

Fezeka Mchunu

Age: 34

Buhle Mazibuko

Age: 29

Nosipho Mbhele

Age: 24

Carol Mkhwanazi

Age: 29

Amahle Khumalo

Age: 24

Lungelo Nxele

Age: 32

Alizwa Sikhafungana

Age: 18

Puleng Ndlovu

Age: 33

Ntokozo Ngcobo

Age: 31

Lihle Shoba

Age: 28

Neo Mothae

Age: 27

Lerato Nxumalo

Age: 21

Ayanda Mdunge

Age: 24

Zola Myeza

Age: 25

Nelisa Mchunu

Age: 29

Pinky Ntshangase

Age: 38